Läsarnas Sverige

Ett antal kvalificerade läsare från en rad orter i Sverige gick hösten 2011 samman för att, i ett gycklande marknadsanpassat kulturklimat, årligen symboliskt belöna samtida svenska författare med Läsarnas medalj.

Vi vill uppmärksamma både enstaka och nya verk och långt utvecklade författarskap. Vi uppmärksammar också kritiker, förlag och andra som med självständighet står i läsandets, berättandets och litteraturens tjänst.