Läsarnas Sverige

 

Ett trettiotal kvalificerade läsare från en handfull orter i Sverige gick hösten 2011 samman för att i ett alltmer gycklande marknadspassat och bildningsfientligt kulturklimat årligen uppmärksamma ett antal svenska samtidsförfattare - väl förtjänta att (inte sällan på nytt) lyftas fram - med varsin medalj. 

Vi avser att uppmärksamma författare både för enstaka och nya verk och för långt utvecklade författarskap. Vi avser också att med Läsarnas medalj uppmärksamma kritiker, förlag och andra som genom påtaglig självständighet står i läsarnas och litteraturens tjänst.  

Läsarnas Sverige är att betrakta som en sluten men vid läsecirkel, med huvudsaklig bas i Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Umeå och Luleå. Deltagarna har god överblick över vad som händer på det litterära området, följer ett stort antal författarskap och närläser tillsammans ett omfattande antal titlar per år.