Om oss

"Kommersiella krafter tar hand om media och ersätter folkupplysning med suggestiv underhållning."

                                                                                             Kerstin Ekman

 

Sammanslutningen Läsarnas Sverige består av trettiotre anonyma deltagare med vitt skilda bakgrunder, förenade genom intresset för bildning och litteratur. 

Läsarnas Sverige är att betrakta som en sluten läsecirkel, med huvudsaklig bas i Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Umeå och Luleå. Deltagarna har god överblick över vad som händer på det litterära området och samtliga deltagare följer ett stort antal författarskap och närläser ett omfattande antal titlar per år. 

Sammanslutningens deltagare kan inte själva belönas. Offentliggörandet av medaljörer sker på vår webbplats och via pressmeddelanden. Medaljer tillställs pristagarna per post.